Oncologie Netwerk

Een aantal zorgverleners binnen het Gezondheidscentrum Presikhaaf werken samen binnen het Oncologie Netwerk Presikhaaf (presikhaaf@oncologienetwerkmiddengelderland.nl).
Zie voor nadere uitleg over het functioneren van het Oncologie Netwerk bijgevoegde video.

Menu